✸ Operācija “Septiņas M.....” Books ⚦ Author Hermanis Paukšs – Justinfoline.us

Operācija “Septiņas M.....” Vai J S Dom Jat, Ka Kaut Viena No Vi M Main Ja Savu Nodarbo Anos Un Nost J S Uz St Dz Ves Ce A Nu Protams, Ka Ne Es Vienk R I Nebiju Pareizi Vi As Sapratis Bet Meitenes Man Patika, Un M Su Attiec Bu Gaisotne Sniedza Man Gan Iepriecin Jumu, Gan Atp Tu Tom R Das Attiec Bas K P R K Vienk R As Ar Laiku S Ka Mani Garlaikot Grib J S T M Papildus V L Kaut Ko Ar Citas Saj Tas Un Tad Es Iecer Ju Pas Kumu, Ko Dom S Nosaucu Par Oper Ciju Septi As Maukas.

✸ Operācija “Septiņas M.....”  Books ⚦ Author Hermanis Paukšs – Justinfoline.us
  • Operācija “Septiņas M.....”
  • Hermanis Paukšs
  • Latvian
  • 17 March 2017
  • 9789984984162

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *